Beschermheer Dhr. J. Prevoo
Beschermvrouwe Mevr. C. Gielen-Roels
   
Ereleden J.Dullens
  J. Nijsten
  G. Penners