Muziekcommissie

 

Ze houdt zich bezig met het muzikale niveau, het beheer van de muziekinstrumenten, repertoireprogrammering en planning van concerten.
Daarnaast onderhoudt de commissie contacten met de dirigent, de assistent-dirigent en de instructeur.

 

Commissie Werving en Opleiding

 

De commissie Werving en Opleiding houdt zich bezig met het werven van leerlingen en spelende leden. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de organisatie en begeleiding van de opleiding.
In het kader van deze activiteiten onderhoudt de commissie ook contacten met de muziekscholen, ouders/verzorgers, scholen en docenten.
Voor meer informatie betreffende de opleiding kunt u terecht in de rubriek Opleiding in het menu.

 

Commissie Huishoudelijke Zaken

 

De commissie Huishoudelijke Zaken heeft een breed scala aan werkzaamheden in haar  takenpakket, die het mogelijk maken voor de vereniging om optimaal te kunnen functioneren.
Hieronder vallen ook een aantal administratieve en technische ondersteuningsactiviteiten, te weten:


-Uniformenbeheer
-Public Relations en Communicatie
-Redactie verenigingsblad "Wat noe weer?!"
-Instrumententransport
-Technische ondersteuning bij verenigingsactiviteiten
-Coördinatie catering bij verenigingsactiviteiten
-verzorgen lokaties

 

Activiteiten Commissie

 

De commissie Huishoudelijke zaken heeft een aparte subcommissie, de Activiteiten Commissie.
 Deze Activiteiten Commissie houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten voor het onderhouden en verbeteren van de onderlinge band tussen de leden van de vereniging.

 

Commissie Fondsen

 

Doelstelling van de commissie Fondsen is het onderbouwen van de financiële situatie door middel van diverse activiteiten. Een gezonde financiële situatie is van ontzettend groot belang om de vereniging nu en in de toekomst een zeker bestaan te geven, en haar de mogelijkheid te geven haar verplichtingen naar de Bundese gemeenschap te kunnen blijven vervullen.
Daartoe worden er door de commissie Fondsen de volgende activiteiten ontplooid:


-Inzamelen Oud Papier
-verkoop donateurskaarten
-Werving van Sponsoren
-collecte Prins Bernard Cultuurfonds
-Toezicht Kienen