Leden:
J. Sijmons, voorzitter
Piet Philipsen, secretaris
P. Sparla-Suylen, penningmeester
J. Geraets, lid
J. Billekens, lid
Els Vergouwen- Knapen, lid

 

Het Steuncomité is opgericht in 1970 en heeft tot doel het instrumentarium van harmonieorkest en drumband in stand te houden en zo mogelijk te verbeteren.
Om dit tot stand te kunnen brengen werft het Steuncomité steunleden onder de bewoners van Bunde en omgeving. Aan deze steunleden wordt een bijdrage gevraagd van minimaal € 30,00 per jaar, eventueel, indien gewenst, te voldoen in 4 kwartaaltermijnen. Het jaarlijks opgebrachte bedrag wordt in zijn geheel besteed aan een instrument of meerdere instrumenten ten behoeve van harmonie en drumband en in het openbaar tijdens het traditionele Sylvesterconcert aangeboden. De steunleden krijgen hiervan elk jaar een schriftelijke verantwoording van de penningmeester, gecontroleerd door een kascommissie van steunleden.
In de loop van de jaren van bestaan van het Steuncomité is tot 2011 een bedrag van ruim € 140.000,00 aan instrumenten aangeboden.
Het is duidelijk, dat dit een onmisbare steun betekent voor onze harmonie en drumband en zijn nieuwe steunleden dringend nodig!
Het comité doet dan ook een beroep op de inwoners van Bunde en omgeving om zich als steunlid op te geven.

Voor verdere inlichtingen kan men zich in verbinding stellen met:
J. Billekens, Sportlaan 17, 6241 AB Bunde, tel. 043-3641298