Leden:
J. Sijmons, voorzitter
Meindert Dijksta, secretaris(ad interim)
P. Sparla-Suylen, penningmeester,
Bestuursleden Els Vergouwen-Knapen, Miriam Sassen-Simons en Manfred Ramakers

 

 

Het Steuncomité/Vrienden van St. Agnes is opgericht in 1970 en heeft tot doel het instrumentarium van harmonieorkest en drumband in stand te houden en zo mogelijk te verbeteren.
Om dit tot stand te kunnen brengen werft het Steuncomité steunleden onder de bewoners van Bunde en omgeving. Aan deze steunleden wordt een bijdrage gevraagd van minimaal € 30,00 per jaar, eventueel, indien gewenst, te voldoen in 4 kwartaaltermijnen. Het jaarlijks opgebrachte bedrag wordt in zijn geheel besteed aan een instrument of meerdere instrumenten ten behoeve van harmonie en drumband en in het openbaar tijdens het traditionele Sylvesterconcert aangeboden. De steunleden krijgen hiervan elk jaar een schriftelijke verantwoording van de penningmeester, gecontroleerd door een kascommissie van steunleden.
In de loop van de ja en van bestaan van het Steuncomité is inmiddels er meer dan € 200.000 aan instrumenten aangeboden.
Het is duidelijk, dat dit een onmisbare steun betekent voor onze harmonie en drumband en zijn nieuwe steunleden dringend nodig!
Het comité doet dan ook een beroep op de inwoners van Bunde en omgeving om zich als steunlid op te geven.

 

In 2020 en 2021 heeft het comité op gepaste wijze afscheid genomen van Jacques Geraets, Piet Philipsen en Jan Billekens. Jacques Geraets en Jan Billekens waren de mede oprichters van het steuncomité. Piet Philipsen heeft na zijn bestuursfunctie (o.a. als voorzitter) bij de harmonie meteen de rol van secretaris van het comité op zich genomen.

Contactpersoon:

Miriam Sassen

Hoekerweg 2

6241NG Bunde

Tel. 06-20427736